Kontakt

Wszelkie informacje na temat zakresu świadczonych usług przez Gabinet Masażu Leczniczego Leszek Migas, terminów wizyt oraz możliwości i terminów zamówienia wizyt domowych uzyskać kontaktując się z nami:

telefonicznie pod numerem: 535-105-262

elektronicznie, pisząc na adres: biuro@masaze-krakow.com.

do góry

Lokalizacja Gabinetu Masażu Leczniczego Leszek Migas

Gabinet Masażu Leczniczego Leszek Migas: os. Złotego Wieku 91/5, 31-618 Kraków, woj. małopolskie.

Lokalizację Gabinetu oraz sposoby dojazdu obrazuje poniższa mapa:

do góry

Dojazd

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

- Linie autobusowe: 123, 139, 178, 182, 482;

- Linie tramwajowe: 9, 14, 16.

Informacja dla posiadaczy systemów nawigacji GPS:

Znaczna część map nie posiada naniesionych budynków o numerach od 90 do 93 na os. Złotego Wieku. W związku z powyższym, punkt docelowy należy ustawić na budynek nr 89, a następnie kierować się bezpośrednio na pętlę autobusową. Pętla autobusowa znajduje się na przeciwko pętli tramwajowej przy ul. Księdza Jancarza.

do góry

Dane rejestrowe

KDBiP sp. z o.o.

Siedziba: os. Oświecenia 19/2, 31-635 Kraków

KRS: 0000387341

NIP: 6783129522

REGON: 121496763

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 38 1050 1445 1000 0090 3006 6436

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000387341. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN.

do góry

stat4u
"Gabinet Masażu Leczniczego Leszek Migas" stanowi markę handlow± KDBiP sp. z o.o. z siedzib± w 31-625 Kraków, os. O¶wiecenia 19/2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000387341, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 5.000,00 PLN. Celem działania "Gabinetu Masażu Leczniczego Leszek Migas"  KDBiP sp. z o.o. jest ¶wiadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług terapii manualnej oraz medycyny naturalnej klientom indywidualnym. Wszelkie prawa zwi±zane ze znakami graficznymi, logotypami oraz tre¶ciami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz tre¶ciami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) KDBiP.

stat4u